skip to Main Content

úroková sazba

Úroková sazba se sjednává u každého úvěru. Jedná se o procentuální vyjádření zvýšení vypůjčené částky, které se vztahuje k nějakému období. Nejčastěji je to měsíc nebo rok. Úroková sazba vyčísluje, kolik procent zaplatíte k vypůjčené částce navíc. Podle úrokové sazby můžete hodnotit výhodnost úvěru. Není však jediným parametrem.

RPSN

Zkratka RPSN vyjadřuje roční procentuální sazbu nákladů. Jedná se o číslo, které zahrnuje veškeré výdaje spojené s úvěrem. Právě s RPSN snadněji zhodnotíte výhodnost úvěru než třeba s úrokovou sazbou. RPSN totiž zahrnuje i všechny poplatky, které musíte za poskytnutí půjčky zaplatit. RPSN se zjišťuje z výše půjčky, úroku a let, na které je úvěr poskytnut.

splatnost půjčky

Splatnost půjčky se vyjadřuje ve dnech, týdnech, měsících nebo v letech. Jedná se o dobu, během které se musí půjčka splatit. Splacení je jednorázové nebo se v průběhu této doby odvádějí pravidelné splátky. Splatnost půjčky je většinou vázána ke konkrétnímu datu. Jakmile toto datum uplyne a peníze nebudou v rukách věřitele, je obvykle možné udělit penále.

dlužník

Dlužník je osoba, která si půjčí peníze od věřitele. Ze závazkového právního vztahu má povinnost plnění vůči věřiteli. Ve stanoveném termínu musí vrátit vypůjčenou částku i s úrokem, který se k ní váže.

věřitel

Věřitelem je subjekt, který půjčí zájemci o půjčku peníze – z něj se pak stává dlužník. Věřitelem je tedy nejčastěji banka, finanční společnost nebo i soukromá osoba. Věřiteli vzniká za dlužníkem pohledávka, která musí být do data splatnosti uhrazena. Pokud se tak nestane, může být stanoveno penále, které bude muset dlužník uhradit.

ručitel

Ručitelem je osoba, která se zavazuje, že bude ručit za závazky dlužníka. V praxi to znamená, že pokud dlužník nebude hradit své závazky, má věřitel možnost je vymáhat i po ručiteli. Ručení může být zajištěno například směnkou nebo i jiným způsobem. Ručitel dnes není u bankovních i nebankovních půjček příliš obvyklý. Většinou se přistupuje k zajištěný půjčky směnkou nebo nemovitostí.

směnka

Směnka je cenný papír, který se používá k zajištění půjčky. Na směnce musí být uveden bezpodmínečný slib zaplatit určitou finanční částku, na kterou se dlužník s věřitelem dohodnou. Ta zde může být stanovena fixně nebo vyjádřena kombinací jistiny a úrokové sazby. Směnka má zákonem stanovené určité povinné náležitosti. Pokud je nebude obsahovat, může se prohlásit za neplatnou.

bonita klienta

Bonita klienta představuje individuální hodnocení ze strany banky či finanční společnosti. Hodnotí se v něm příjmy a výdaje klienta, jeho stav, věk, zaměstnání a mnoho dalších aspektů. Tyto faktory můžeme rozlišit na finanční a nefinanční. Na základě vyhodnocení bonity je poté poskytnut nebo zamítnut úvěr.

maximální výše úvěru

Maximální výše úvěru představuje hranici, která vám může být maximálně poskytnuta za určitých specifických podmínek. Většinou banky uvádějí, že půjčují až do určité částky. Na tu vy sami ale nemusíte dosáhnout. Pokud čerpáte úvěr v maximální výši, můžete si měsíční splátku snížit rozložením splátek na více let.

jistina

Jistina úvěru je peněžní částka, kterou si zájemce půjčuje. Věřiteli pak vrací zpět tuto částku i s úrokem a poplatky, které představují odměnu za poskytnutí půjčky. Finální částka je mnohdy i dvojnásobná v porovnání s jistinou.

mikropůjčka

Mikropůjčka neboli finská půjčka či mikroúvěr je speciálním typem půjčky. Je poskytována na nižší objem finančních prostředků (obvykle do 20 000 Kč). S mikropůjčkou se pojí vyšší úroky a poplatky. Na druhou stranu je tento typ úvěru poskytnut okamžitě, často i bez doložení příjmů nebo bez nahlížení do registru dlužníků.

fixní úrok

Fixní úrok neboli fixní úroková sazba se pojí s určitým obdobím. Jedná se o stálé procento, které budete v případě čerpání půjčky platit. V případě hypotečních úvěrů je sazba fixována třeba na 3, 5 nebo 10 let. Fixovaný úrok představuje při splácení jistotu, vaše splátky se během měsíce nemění.

variabilní úrok

Variabilní úrok je pohyblivý, odvozený od aktuálních podmínek na trhu. Výrazně jej ovlivňuje konkrétně sazba PRIBOR. Úročení se může měnit každý den a splátka půjčky je tedy každý měsíc odlišná, třeba jen o pár korun. Variabilní úročení mohou využít ti, kterým nevadí, že nemají ve splácení půjčky jistotu.

zástava nemovitosti

U vybraných typů úvěrů můžete vypůjčenou částku zajistit svou nemovitostí. Jedná se o takzvané hypoteční úvěry, jejichž peníze můžete použít buď na investici do té samé nemovitosti nebo ke zcela jinému účelu (neúčelové čerpání). Můžete zastavit nemovitost, do které budete peníze investovat i zcela jinou. Zástava nemovitosti je dnes u půjček běžná.

smlouva o půjčce

Jedná se o smlouvu, kterou mezi sebou sepisují dlužník s věřitelem. Jako dlužník si dejte dobrý pozor, co konkrétně podepisujete. Ve smlouvě bývají stanoveny úroky, poplatky a různé specifické podmínky čerpání. Především u hodnotnějších půjček se vyplatí nechat si smlouvu přezkoumat právníkem. Smlouvu o půjčce může nahradit také rámcová smlouva, která se využívá k půjčkám opakovaným.

Back To Top